KLINICKÝ LOGOPED

MGR. IVANA KOCIÁNOVÁ

Mé jméno je Mgr. Ivana Kociánová a pracuji jako KLINICKÝ LOGOPED v Pelhřimově, Pacově, Počátkách a Kamenici nad Lipou.

V roce 1988 jsem vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK Praha a začala pracovat ve zdravotnictví.

Práce klinického logopeda je pro mě i celoživotním koníčkem a proto s radostí vyhledávám a navštěvuji  odborné kurzy a školení klinických logopedů pro zlepšení mnou poskytovaných služeb.

Zakládám si na respektu, klidu a motivaci v přístupu ke všem pacientům. Klidné prostředí pro vyvolání příjemného pocitu je pro mě důležitým prvkem při sezeních a  práci s pacienty. Zde mohu plně používat pracovní postupy určené každé věkové kategorii a individuální problematice.

 

Jako klinický logoped spolupracuji s mnoha lékařskými i nelékařskými obory s cílem co nejlepší nápravy narušené komunikační schopnosti (NKS).

 

Druhy narušené komunikační schopnosti

 

  • vývojová nemluvnost – opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie
  • získaná neurotická nemluvnost – mutismus, elektivní mutismus
  • získaná organická nemluvnost – afázie
  • narušení článkování řeči – patlavost (dyslálie), dysartrie
  • narušení zvuku řeči – huhňavost (rynolálie), palatolálie
  • poruchy hlasu – dysfonie, afonie

 

 

dělička