KLINICKÁ

LOGOPEDIE

Klinická logopedie je vědní obor, který zkoumá narušení komunikační schopnosti  (NKS)u člověka z hlediska jeho příčin, projevů, důsledků, možností diagnostiky, terapie, prevence i prognózy, je aplikovaná směrem do medicínské oblasti.


Ve zdravotnictví byl obor klinické logopedie uznán v roce 1992.

Specializuji se ve své privátní praxi na narušené komunikační schopnosti (NKS) u všech věkových kategorií.

 

Druhy narušené komunikační schopnosti

 

  • vývojová nemluvnost – opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie
  • získaná neurotická nemluvnost – mutismus, elektivní mutismus
  • získaná organická nemluvnost – afázie
  • narušení článkování řeči – patlavost (dyslálie), dysartrie
  • narušení zvuku řeči – huhňavost (rynolálie), palatolálie
  • poruchy hlasu – dysfonie, afonie

 

 

dělička